HPE OfficeConnect

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

HP 1910-24 Switch JG538A

HP 1910-24 Switch
24 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port

$158.34

HP 1910-24-PoE+ ( 180W ) Switch JG539A

HP 1910-24-PoE+ ( 180W ) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100 ports + 2 SFP

$378.26

HP 1910-48 Switch JG540A

HP 1910-48 Switch
48 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port

$343.08

HP 1910-8 -PoE+ ( 62W ) Switch JG537A

HP 1910-8 -PoE+ ( 62W ) Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports

$219.04

HP 1910-8 Switch JG536A

HP 1910-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 + 2 10/100/1000port

$120.96

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch JL172A

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports

$769.72