HPE OfficeConnect

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch (JG960A)

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

21.400.000 ₫

HP 1620-24G Switch (JG913A)

HP 1620-24G Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

5.230.000 ₫

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch (JG961A)

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

32.200.000 ₫

HP 1620-48G Switch (JG914A)

HP 1620-48G Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

10.780.000 ₫

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch (JG962A)

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

26.720.000 ₫

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch (JG963A)

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

43.500.000 ₫