Transceiver Module

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

10.800.000 ₫

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

5.050.000 ₫

HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver J4860C

HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver J4860C

67.000.000 ₫

HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859C

HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859C

11.000.000 ₫

HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C)

HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C)

5.500.000 ₫

HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver J8177C

HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver J8177C

5.450.000 ₫