• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Transceiver Module

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

10.800.000,00 ₫

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

5.050.000,00 ₫

HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver JD094B

HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver JD094B

44.400.000,00 ₫

HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver JD092B

HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver JD092B

18.300.000,00 ₫

HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver J9153A

HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver J9153A

130.910.000,00 ₫

HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver J9151A

HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver J9151A

62.000.000,00 ₫