Value Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Synology DiskStation DS218

 • DS218
 • 2 bays
 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • Over 112 MB/s reading performance
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Warranty : 2 Year
6.980.000 ₫

Synology DiskStation DS418

 • DS418
 • 4 bays
 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • Over 226 MB/s reading performance
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Warranty : 2 Year
10.180.000 ₫

Synology RackStation RS819

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance
16.800.000 ₫