Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

2.850.000 ₫

HP SD Card Reader (Y0L99AA)

HP SD Card Reader (Y0L99AA)

4.900.000 ₫

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card(F3F43AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card(F3F43AA)

4.900.000 ₫

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

650.000 ₫

HP DisplayPort To HDMI 4k Adapter (K2K92AA)

HP DisplayPort To HDMI 4k Adapter (K2K92AA)

478.500 ₫

HP PCIe x1 Parallel Port Card (N1M40AA)

HP PCIe x1 Parallel Port Card (N1M40AA)

622.000 ₫