• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Backup and Recovery

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

DELL storage LTO-6-200 External (01Yr ProSupport)

DELL storage LTO-6-200 External Tape: 2M, 6GB SAS cable/ non Media Cartridge for LTO6/ 01 Cleaning Tape Cartridge/ 01Yr ProSupport.

58.140.000 ₫

DELL storage LTO-6-200 External (03Yr ProSupport)

DELL storage LTO-6-200 External Tape: 2M, 6GB SAS cable/ non Media Cartridge for LTO6/ 01 Cleaning Tape Cartridge/ 01Yr ProSupport.

68.775.000 ₫

Dell(TM) Cleaning Tape Cartridge (1-Pack) for LTO with Barcode Labels (1 Year Warranty)

Dell(TM) Cleaning Tape Cartridge (1-Pack) for LTO with Barcode Labels (1 Year Warranty)

1.990.000 ₫

Dell(TM) Media Tape Cartridge for LTO6 (1 Year Warranty)

Dell(TM) Media Tape Cartridge for LTO6 (1 Year Warranty)

1.417.000 ₫

Dell(TM) Media Tape Cartridge for LTO7 (1 Year Warranty)

Dell(TM) Media Tape Cartridge for LTO7 (1 Year Warranty)

3.675.000 ₫