• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

MICROSOFT SOFTWARE

Microsoft Software 

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

$204.90

 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL (312-04349)

$733.23

ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL (312-04349)

WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-08147)

$196.86

FQC-08147 WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

 

WinPro 8.1 SNGL Upgrd OLP NL (FQC-08190)

$196.86

FQC-08190 WinPro 8.1 SNGL Upgrd OLP NL

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

$33.41

R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)

$701.56

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.