• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

MICROSOFT SOFTWARE

Microsoft Software 

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

750.000,00 ₫

R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)

15.750.000,00 ₫

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124 )

2.290.000,00 ₫

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

982.100,00 ₫

PGI-00620 ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

1.702.000,00 ₫

79G-03570 Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

160.381.200,00 ₫

76P-01501 SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL