Network cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

 Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

$701.06

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

 Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

$354.69

QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

 QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

$698.29

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CAN

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CAN

$488.00

Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE

Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE

$659.81

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

$437.25