• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Network cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

 Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

$709.98

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

 Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

$359.20

QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

 QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

$707.17

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CAN

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CAN

$494.21

Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE

Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE

$668.20

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

$442.81