Network cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

1.465.000 ₫

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

2.250.000 ₫

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter

2.225.000 ₫

Dell Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height,CusKit

Dell Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height,CusKit 

6.550.000 ₫

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

8.645.000 ₫

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

9.941.000 ₫