• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

Máy chủ Dell PowerEdge R730 2.5” E5-2660 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
87.540.000,00 ₫

Máy chủ Dell PowerEdge R730 2.5” E5-2643 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2643 v3 3.4GHz,20M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (135W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
89.950.000,00 ₫

Máy chủ Dell PowerEdge R730 2.5” E5-2630 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 v3 2.4GHz,20M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
70.040.000,00 ₫

Máy chủ Dell PowerEdge R730 2.5” E5-2623 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2623 v3 3.0GHz,10M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,4C/8T (105W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
65.020.000,00 ₫

Máy chủ Dell PowerEdge R730 2.5” E5-2620 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v3 2.4GHz,15M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
64.410.000,00 ₫

Máy chủ Dell PowerEdge R730 2.5” E5-2699 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2699 v3 2.3GHz,45M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,18C/36T (145W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
143.630.000,00 ₫