Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Ultrastar Enterprise 1TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10001)

WD Ultrastar Enterprise 1TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10001)

1.780.000 ₫

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

1.659.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 2TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10002)

WD Ultrastar Enterprise 2TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10002)

2.596.000 ₫

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX)

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX)

1.920.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 4TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K6 (0B35950)

WD Ultrastar Enterprise 4TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K6 (0B35950)

3.987.000 ₫

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

3.100.000 ₫