Intel® Xeon® E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

4.882.900 ₫

Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

4.980.000 ₫

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

5.490.000 ₫

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

5.500.000 ₫

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

6.451.500 ₫

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

6.578.000 ₫