Intel® Xeon® E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

$210.24

Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

$214.42

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$236.38

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

$236.81

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

$277.78

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

$283.23