Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel Xeon E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Xeon E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

$170.08

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (71W)

$182.99

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

$238.97

Intel Xeon E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel Xeon E-2124G, 4 Core, 8MB Cache, 3.4GHz, 4.5Ghz Turbo

Gọi để biết giá

Intel Xeon E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel Xeon E-2224G 3.5GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)

$236.38

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

$251.88