Intel Xeon E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Xeon E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

3.950.000 ₫

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (71W)

4.250.000 ₫

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

5.600.000 ₫

Intel Xeon E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel Xeon E-2124G, 4 Core, 8MB Cache, 3.4GHz, 4.5Ghz Turbo

3.950.000 ₫

Intel Xeon E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel Xeon E-2224G 3.5GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)

5.490.000 ₫

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

6.700.000 ₫