Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

SQL Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQL Server 2022 Standard Edition

SQL Server 2022 Standard Edition

Gọi để biết giá

SQL Server 2019 Standard Edition

SQL Server 2019 Standard Edition

Gọi để biết giá

SQL Server 2019 - 1 User CAL

SQL Server 2019 - 1 User CAL

Gọi để biết giá

SQL Server 2019 Enterprise Core - 2 Core License Pack

SQL Server 2019 Enterprise Core - 2 Core License Pack

Gọi để biết giá