SQL Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQL Server 2019 Standard Edition

SQL Server 2019 Standard Edition

20.500.000 ₫

SQL Server 2019 - 1 User CAL

SQL Server 2019 - 1 User CAL

4.790.000 ₫

SQL Server 2019 Enterprise Core - 2 Core License Pack

SQL Server 2019 Enterprise Core - 2 Core License Pack

Gọi để biết giá