Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RAID controller

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu PRAID CP400i, RAID Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int

Fujitsu PRAID CP400i, RAID Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 1E, 10, 5, 50, No FBU support

4.500.000 ₫

Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int

Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108

5.950.000 ₫

Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.

Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108

7.526.000 ₫

Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 8 ports int.

Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optional FBU based on LSI SAS3516

Gọi để biết giá

Fujitsu PRAID EP540e FH, RAID 5/6 Ctrl., SAS 12 Gbit/s, 8 ports ext.

Fujitsu PRAID EP540e FH, RAID 5/6 Ctrl., SAS 12 Gbit/s, 8 ports ext. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB, Optional FBU based on LSI SAS3516

Gọi để biết giá

Fujitsu PRAID EP580i LP, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 8 Gbit/s 16 ports int.

Fujitsu PRAID EP580i LP, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 8 Gbit/s 16 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, Optional FBU based on LSI SAS3516

Gọi để biết giá