RAID controller

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu PRAID CP400i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA

PRAID CP400i, RAID Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.RAID: 0, 1, 1E, 10, 5, 50

$271.26

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

$271.26

Fujitsu PRAID EP420e FH/LP (S26361-F3847-L502)

Fujitsu PRAID EP420e FH/LP (S26361-F3847-L502)

$514.36

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

$324.05

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

$312.64

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

$92.57