HPE Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669322-B21)

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669322-B21)

1.800.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647909-B21)

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647909-B21)

2.900.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669324-B21)

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669324-B21)

2.950.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647893-B21)

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647893-B21)

1.943.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit (647895-B21)

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit (647895-B21)

1.943.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647897-B21)

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647897-B21)

 

2.750.000 ₫