Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

HPE Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669322-B21)

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669322-B21)

1.800.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647909-B21)

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647909-B21)

2.900.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669324-B21)

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit (669324-B21)

2.950.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647893-B21)

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647893-B21)

1.943.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit (647895-B21)

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit (647895-B21)

1.943.000 ₫

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647897-B21)

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit (647897-B21)

 

2.750.000 ₫