Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3th Gen AMD EPYC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200

AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7343 3.2GHz, 16C/32T, 128M Cache (190W) DDR4-3200

AMD EPYC 7343 3.2GHz, 16C/32T, 128M Cache (190W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7373X 3.05GHz, 16C/32T, 768M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 7373X 3.05GHz, 16C/32T, 768M Cache (240W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

Gọi để biết giá