Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Catalyst 2900 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

$1,754.57

Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-8TS-LL)

Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-8TS-LL)

$383.21

Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-8PS-LL)

Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-8TS-LL)

$512.38

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16PS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16PS-LL)

$977.40

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

$637.24

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

$1,289.56