Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

HP MSA HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE MSA 300GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F44A)

HPE MSA 300GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F44A)

4.390.000 ₫

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F46A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F46A)

7.980.000 ₫

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

16.422.000 ₫

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (Q1H47A)

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (Q1H47A)

18.500.000 ₫

HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F48A)

HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F48A)

10.500.000 ₫

HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F49A)

HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F49A)

12.900.000 ₫