Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Power Supply

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W

Dell Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W

$191.60

Dell Single, Hot-plug, Power Supply (1+0), 800W

Dell Single, Hot-plug, Power Supply (1+0), 800W

Gọi để biết giá

Dell Single, Hot-Plug, Power Supply Non Redundant (1+0), 1100W

Dell Single, Hot-Plug, Power Supply Non Redundant (1+0), 1100W

$365.98

Dell Single, Hot-plug, Power Supply (1+0), 1400W, Mixed Mode

Dell Single, Hot-plug, Power Supply (1+0), 1400W, Mixed Mode

$361.68

Dell Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250 V, 10A

Dell Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250 V, 10A

$10.55

Dell Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A

Dell Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A

$5.81