Xeon Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Platinum 8156 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

Intel Xeon Platinum 8156 3.60 GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

$6,019.38

Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

$7,286.07

Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

$4,895.51

Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

$5,049.40

Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

$8,010.83