Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Platinum 8156 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

Intel Xeon Platinum 8156 3.60 GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

42.500.000 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

169.219.050 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

113.698.200 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

117.272.400 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

186.051.600 ₫