Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

MSA 1060 Storage

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage (R0Q85A)

1 R0Q85A HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage
1 C8R24B HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver
1 C8R24B      0D1 Factory Integrated
1 875519-B21 HPE Bezel Lock Kit
1 875519-B21  0D1 Factory Integrated
1 HU4A6A4 HPE 4Y Tech Care Essential Service
1 HU4A6A4     ZQD HPE MSA 1060 Support
$7,530.68

HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage (R0Q86A)

1 R0Q86A HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage
1 875519-B21 HPE Bezel Lock Kit
1 875519-B21  0D1 Factory Integrated
1 HU4A6A4 HPE 4Y Tech Care Essential Service
1 HU4A6A4     ZQD HPE MSA 1060 Support
$6,109.80