Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3th Gen Scalable Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T

Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

$667.38

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 

$409.04

Intel Xeon Silver 4310T 2.3GHz, 10C/20T

Intel Xeon Silver 4310T 2.3GHz, 10C/20T, 10.4GT/s, 15M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 

Gọi để biết giá

Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T

Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Gọi để biết giá