Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Hard Drives Enterprise

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Seagate 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Performance Hard Drive

Seagate 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Performance Hard Drive 

$159.31

Seagate Exos 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1200MM0129)

Seagate Exos 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1200MM0129)

$148.55

Seagate Exos 1.8TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1800MM0129)

Seagate Exos 1.8TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1800MM0129)

$189.45

Seagate Exos 2.4TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2400MM0129)

Seagate Exos 2.4TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2400MM0129)

$256.19

Seagate Exos 2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NX0273)

Seagate Exos 2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NX0273)

$234.66

Seagate Exos 7E10 2TB SATA 6 Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NM017B)

Seagate Exos 7E10 2TB SATA 6 Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NM017B)

Gọi để biết giá