Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Dell Switches

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVX)

Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVX)

Gọi để biết giá

Dell Networking N1524P, PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVY)

Dell Networking N1524P, PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVY)

Gọi để biết giá

Dell Networking N1548, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVZ)

Dell Networking N1548, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVZ)

29.590.000 ₫

Dell Networking N1548P, PoE+, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEWB)

Dell Networking N1548P, PoE+, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEWB)

Gọi để biết giá

Dell Powerswitch N2224PX-ON, 24x1/2.5G, PoE 30W/60W, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPC)

Dell Powerswitch N2224PX-ON, 24x1/2.5G, PoE 30W/60W, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPC)

63.650.000 ₫

Dell Powerswitch N2224X-ON, 24x1/2.5G, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPJ)

Dell Powerswitch N2224X-ON, 24x1/2.5G, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPJ)

54.730.000 ₫