Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

PRIMERGY RX2530 M5

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 SFF Silver 4210R

 • 1 x Intel Xeon Silver 4210R (10C, 2.40 GHz, Turbo: 2.90 GHz)
 • 32GB (2x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s) 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (1/2)
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • Form factor: Rack (1U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 SFF Silver 4214

 • 1 x Intel Xeon Silver 4214 (12C, 2.20 GHz, Turbo: 2.70 GHz, 9.6 GT/s)
 • 128GB (4x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x Fujitsu SSD SATA 6G 240GB Read-Int. 2.5' H-P EP
 • PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s) 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (1/2)
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • Form factor: Rack (1U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
$3,397.20

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 SFF Silver 4216

 • 1 x Intel Xeon Silver 4216 (16C, 2.10 GHz, Turbo: 2.70 GHz)
 • 128GB (4x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x SSD SATA, 6 Gb/s, 960GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 1 x Modular PSU 800W platinum hp
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • Form factor: Rack (1U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 SFF Gold 5118

 • 1 x Intel Xeon Gold 5118 (12C, 2.30 GHz, Turbo: 3.20 GHz, 10.4 GT/s)
 • 256GB (8 x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 4 x SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • Form factor: Rack (1U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 SFF Gold 5220R

 • 2 x Intel Xeon Gold 5220R (24C, 2.20 GHz, Turbo: 2.90 GHz, 10.4 GT/s)
 • 128GB (4 x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 3 x Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP
 • PRAID CP400i, RAID Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.RAID: 0, 1, 1E, 10, 5, 50
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (2/2)
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • Form factor: Rack (1U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 SFF Gold 6230

 • 1 x Intel Xeon Gold 6230 (20C, 2.10 GHz, up to 2.8 GHz, 10.4 GT/s)
 • 128GB (4 x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 4 x SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID CP400i, RAID Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.RAID: 0, 1, 1E, 10, 5, 50
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • Form factor: Rack (1U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá