Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

HP Desktop workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Processor

HP Z4 G5 Tower Workstation W3-2423

 • HP Z4 TWR Base Unit G5 IDS
 • HP Linux-ready
 • Operating System Load to M.2
 • Intel Xeon W3-2423 4.00G 15MB 6 cores 110W CPU
 • Chipset: Intel W790
 • 16GB (1x 16GB) DDR5 4800 DIMM ECC REG Memory
 • NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16) 
 • 512GB PCIe-4x4 2280 NVMe SSD
 • Integrated: Intel I219-LM PCIe GbE
 • Slots: 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4
 • HP USB 320K Keyboard
 • HP Wired 320M Mouse
 • 1125W EPA90 WW Power Supply
 • Warranty: 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty
54.500.000 ₫

HP Z4 G5 Tower Workstation W3-2425

 • HP Z4 TWR Base Unit G5 IDS
 • HP Linux-ready
 • Operating System Load to M.2
 • Intel Xeon W3-2425 Processor (3.0 GHz, 6 core, 130W)
 • Chipset: Intel W790
 • 32GB (2x 16GB) DDR5 4800 DIMM ECC REG Memory
 • NVIDIA T1000 Graphics (4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)
 • 512GB PCIe-4x4 2280 NVMe SSD
 • Integrated: Intel I219-LM PCIe GbE
 • Slots: 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4
 • HP USB 320K Keyboard
 • HP Wired 320M Mouse
 • 1125W EPA90 WW Power Supply
 • Warranty: 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty
Gọi để biết giá

HP Z4 G5 Tower Workstation W3-2435

 • HP Z4 TWR Base Unit G5 IDS
 • HP Linux-ready
 • Operating System Load to M.2
 • Intel Xeon W3-2435 3.1 GHz, 8 cores, 165W CPU
 • Chipset: Intel W790
 • 128GB (4 x 32GB) DDR5-4800 DIMM ECC Registered Memory
 • AMD Radeon Pro W5700 (8 GB GDDR6, 5x Mini-DisplayPort 1.4 + 1x USB-C) Graphics Card 
 • 512GB PCIe-4x4 2280 NVMe SSD
 • Integrated: Intel I219-LM PCIe GbE
 • Slots: 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4
 • HP USB 320K Keyboard
 • HP Wired 320M Mouse
 • 1125W EPA90 WW Power Supply
 • Warranty: 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty
Gọi để biết giá

HP Z4 G5 Tower Workstation W5-2445

 • HP Z4 TWR Base Unit G5 IDS
 • HP Linux-ready
 • Operating System Load to M.2
 • Intel Xeon W5-2445 3.1 GHz 10 cores 175W CPU
 • Chipset: Intel W790
 • 128GB (4 x 32GB) DDR5-4800 DIMM ECC Registered Memory
 • NVIDIA RTX A4000 (16 GB GDDR6 ECC, 4 x DisplayPort 1.4; FH) Graphics
 • 1TB PCIe-4x4 2280 NVMe SSD
 • Integrated: Intel I219-LM PCIe GbE
 • Slots: 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4
 • HP USB 320K Keyboard
 • HP Wired 320M Mouse
 • 1125W EPA90 WW Power Supply
 • Warranty: 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty
Gọi để biết giá

HP Z4 G5 Tower Workstation W5-2455X

 • HP Z4 TWR Base Unit G5 IDS
 • HP Linux-ready
 • Operating System Load to M.2
 • Intel Xeon W5-2455X 3.2 GHz 12 cores 200W CPU
 • Chipset: Intel W790
 • 256GB (8 x 32GB) DDR5-4800 DIMM ECC Registered Memory
 • NVIDIA RTX A4000 (16 GB GDDR6 ECC, 4 x DisplayPort 1.4; FH) Graphics
 • 2TB PCIe-4x4 2280 NVMe SSD
 • Integrated: Intel I219-LM PCIe GbE
 • Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC
 • Slots: 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4
 • HP USB 320K Keyboard
 • HP Wired 320M Mouse
 • 1125W EPA90 WW Power Supply
 • Warranty: 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty
Gọi để biết giá

HP Z4 G5 Tower Workstation W7-2495X

 • HP Z4 TWR Base Unit G5 IDS
 • HP Linux-ready
 • Operating System Load to M.2
 • Intel Xeon W7-2495X 2.5 GHz 24 cores 225W CPU
 • Chipset: Intel W790
 • 512GB (8 x 64GB) DDR5-4800 DIMM ECC Registered Memory
 • 2 x NVIDIA RTX 4500 Ada Generation (24 GB GDDR6 ECC, 4 x DisplayPort 1.4a) Graphics
 • 2TB PCIe-4x4 2280 NVMe SSD
 • Integrated: Intel I219-LM PCIe GbE
 • Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC
 • Slots: 1 PCIe 5 x16; 2 PCIe 4 x16; 2 PCIe 4 x4
 • HP USB 320K Keyboard
 • HP Wired 320M Mouse
 • 1125W EPA90 WW Power Supply
 • Warranty: 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty
Gọi để biết giá