Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

5400 SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 5400 Pro 480 GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5400 Pro 480 GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Gọi để biết giá

Micron 5400 Pro 960 GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5400 Pro 960 GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Gọi để biết giá

Micron 5400 Pro 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5400 Pro 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Gọi để biết giá

Micron 5400 Pro 3.84 TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5400 Pro 3.84 TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Gọi để biết giá

Micron 5400 Pro 7.68 TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5400 Pro 7.68 TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Gọi để biết giá