Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell External USB Slim DVD ROM Optical Drive (DP61N)

Dell External USB Slim DVD ROM Optical Drive (DP61N)

$36.38

BOSS-S2 controller card

BOSS-S2 controller card

Gọi để biết giá

Dell IDSDM and Combo Card Reader, CK

Dell IDSDM and Combo Card Reader, CK

Gọi để biết giá

Dell IDSDM Card Reader, 2x 64GB microSDHC/SDXC Card

Dell IDSDM Card Reader, 2x 64GB microSDHC/SDXC Card

Gọi để biết giá

Dell Riser Card Config 6, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16LP

Dell Riser Card Config 6, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16LP

This product is compatible with the following systems:
PowerEdge R450/ R650XS

$79.66

Riser Card Config 0, 1x OCP 3.0(x16) + 3x16 Low Profile + 1x4 Low Profile (Gen3) + Risers- 2x16 Low Profile

Riser Card Config 0, 1x OCP 3.0(x16) + 3x16 Low Profile + 1x4 Low Profile (Gen3) + Risers- 2x16 Low Profile

This product is compatible with the following systems:

PowerEdge R750XS

Gọi để biết giá