Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Entry-Level

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Firewall Fortinet FortiGate FG-60F-BDL-950-12

FortiGate FG-60F-BDL-950-12: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

$925.73