Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Gold Enterprise 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD1005FBYZ)

WD Gold Enterprise 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD1005FBYZ)

Warranty : 5 Year

$94.73

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

Warranty : 5 Year

$122.71

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T1TALA604)

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T1TALA604)

$95.16

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T2TALA604)

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T2TALA604)

$128.31

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SAS 12Gb/s 7200rpm Ultra Ultra 512E 256MB Cache Hard Drive (HUS726T4TAL5204)

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SAS 12Gb/s 7200rpm Ultra Ultra 512E 256MB Cache Hard Drive (HUS726T4TAL5204)

$161.46

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (HUS726T4TALA6L4)

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (HUS726T4TALA6L4)

$157.16