Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

External SAS Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

$198.06

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

$297.09

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

$107.64

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS HD SFF-8644, 12 Gbps External

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS HD SFF-8644, 12 Gbps External

$105.49

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS SFF-8088 External

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS SFF-8088 External

$102.91

Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External

Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External

$213.13