Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

ATEN KVM Switch

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ATEN CS9134 4-port PS/2 & USB- CS-9134 (Cascade 3 levels, control max 64 servers)

ATEN CS9134 4-port PS/2 & USB- CS-9134 (Cascade 3 levels, control max 64 servers)

$203.44

ATEN 8-Port 17in. Single Rail LCD KVM (CL1008M)

ATEN 8-Port 17in. Single Rail LCD KVM (CL1008M)

$1,246.50

8-Port 17in. Slideaway™ LCD KVM Switch (CL5708M)

17" LCD 8-port with LED illumination Light KVM switch - CL5708M (Daisy Chain 31 Units, max 256 servers, 1 external console output, Dual Interface)

$1,237.89