Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Aruba 5130 Switch

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch (JG932A)

HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

$1,700.32

HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch (JG933A)

HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch
16 SFP 100/1000 Mbps ports + 8 SFP dual-personality ports; 100/1000BaseX or 100/1000BASET RJ-45 Combo Ports . 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

$2,854.25

HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch (JG934A)

HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

$2,318.62

HP 5130-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch (JG936A)

HP 5130-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
PoE Power : 370 W PoE+

Gọi để biết giá

HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch (JG937A)

HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
PoE Power : 370 W PoE+

Gọi để biết giá