Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

DDR4 UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

$60.28

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

$77.50

Samsung 4GB 1Rx8 DDR4-2400 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 4GB 1Rx8 DDR4-2400 ECC UDIMM Server Memory

$51.67

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2400 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2400 ECC UDIMM Server Memory

$77.50

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2400 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2400 ECC UDIMM Server Memory

$120.56