Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Data Center GPUs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA T4 Tensor Core GPU Accelerator, 16 GB GDDR6, PCIe Gen3

NVIDIA T4 Tensor Core GPU Accelerator, 16 GB GDDR6, PCIe Gen3

Gọi để biết giá

NVIDIA A2 Tensor Core GPU Accelerator, 16GB GDDR6, PCIe Gen4

NVIDIA A2 Tensor Core GPU Accelerator, 16GB GDDR6, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A2 Tensor Core GPU, 16GB GDDR6, PCIe Gen4 x8

NVIDIA A2 Tensor Core GPU, 16GB GDDR6, PCIe Gen4 x8

Gọi để biết giá

NVIDIA L40 GPU Accelerator, 48GB GDDR6, PCIe Gen4

NVIDIA L40 GPU Accelerator, 48GB GDDR6, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A40 GPU Accelerator, 48GB GDDR6, PCIe Gen4

NVIDIA A40 GPU Accelerator, 48GB GDDR6, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A30 Tensor Core GPU Accelerator, 24GB HBM2, PCIe Gen4

NVIDIA A30 Tensor Core GPU Accelerator, 24GB HBM2, PCIe Gen4

Gọi để biết giá