Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Data Center GPUs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA A10 Tensor Core GPU Accelerator, 24GB GDDR6, PCIe Gen4

NVIDIA A10 Tensor Core GPU Accelerator, 24GB GDDR6, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A100 Tensor Core GPU Accelerator, 80GB HBM2e, PCIe Gen4

NVIDIA A100 Tensor Core GPU Accelerator, 80GB HBM2e, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A16 GPU Accelerator, 64GB GDDR6 (16 GB per GPU), PCIe Gen4

NVIDIA A16 GPU Accelerator, 64GB GDDR6 (16 GB per GPU), PCIe Gen4

87.950.000 ₫

NVIDIA A2 Tensor Core GPU Accelerator, 16GB GDDR6, PCIe Gen4

NVIDIA A2 Tensor Core GPU Accelerator, 16GB GDDR6, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A30 Tensor Core GPU Accelerator, 24GB HBM2, PCIe Gen4

NVIDIA A30 Tensor Core GPU Accelerator, 24GB HBM2, PCIe Gen4

Gọi để biết giá

NVIDIA A40 GPU Accelerator, 48GB GDDR6, PCIe Gen4

NVIDIA A40 GPU Accelerator, 48GB GDDR6, PCIe Gen4

Gọi để biết giá