CSP – Cloud Solution Provider

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQL Server 2019 Standard Edition

SQL Server 2019 Standard Edition

19.990.000 ₫

SQL Server 2019 - 1 User CAL

SQL Server 2019 - 1 User CAL

4.630.000 ₫

SQL Server 2019 Enterprise Core - 2 Core License Pack

SQL Server 2019 Enterprise Core - 2 Core License Pack

Gọi để biết giá

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

21.450.000 ₫

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

2.650.000 ₫

Windows Server 2019 Client Access License - 1 User CAL

Windows Server 2019 Client Access License - 1 User CAL

930.000 ₫