Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

CSP – Cloud Solution Provider

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQL Server 2022 Standard Edition

SQL Server 2022 Standard Edition

Gọi để biết giá

Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

Gọi để biết giá

Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

Gọi để biết giá

Windows Server 2022 - 1 User CAL

Windows Server 2022 - 1 User CAL

Gọi để biết giá

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

$114.10

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

$923.57