Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

CSP – Cloud Solution Provider

View as Grid List
Sort by
Display per page

SQL Server 2022 Standard Edition

SQL Server 2022 Standard Edition

Call for pricing

Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

Call for pricing

Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

2,835,000 ₫

Windows Server 2022 - 1 User CAL

Windows Server 2022 - 1 User CAL

1,030,000 ₫

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

2,650,000 ₫

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

21,450,000 ₫