Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Internal SAS Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable Slim SFF-8654 SAS to SFF-8654 4i 24Gbps SAS

Cable Slim SFF-8654 SAS to SFF-8654 4i 24Gbps SAS 

$77.50

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4x SFF-8482 Internal

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4x SFF-8482 Internal

$23.68

Cable SFF-8087 to SFF-8482 x 4 Fanout SAS Internal

Cable SFF-8087 to SFF-8482 x 4 Fanout SAS Internal

$36.60

Cable SFF-8087 to SFF-8087 Mini-SAS Internal

Cable SFF-8087 to SFF-8087 Mini-SAS Internal

$10.76

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

$19.38

Cable Mini SAS SFF-8087 to 4 SAS/SATA Internal

Cable Mini SAS SFF-8087 to 4 SAS/SATA Internal

$14.85