Internal SAS Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

450.000 ₫

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4 SAS/SATA Internal

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4 SAS/SATA Internal

395.000 ₫

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4x SFF-8482 Internal SAS Cable

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4x SFF-8482 Internal SAS Cable

580.000 ₫

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to Mini SAS SFF-8087 12Gbps Internal

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to Mini SAS SFF-8087 12Gbps Internal

360.000 ₫

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

570.000 ₫

Cable Mini SAS SFF-8087 to 4 SAS/SATA Internal

Cable Mini SAS SFF-8087 to 4 SAS/SATA Internal

570.000 ₫