E-Series Monitors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP E22 21.5-inch G4 FHD Monitor/ FHD/ IPS/VGA/ HDMI/ DP/ USB Type-A (9VH72AA)

HP E22 21.5-inch G4 FHD Monitor/ FHD/ IPS/VGA/ HDMI/ DP/ USB Type-A (9VH72AA)

Warranty : 3 Year

4.260.000 ₫

HP E24i G4 24-inch WUXGA Monitor/ IPS/ VGA HDMI/ DP/ USB Type-A (9VJ40AA)

HP E24i G4 24-inch WUXGA Monitor/ IPS/ VGA HDMI/ DP/ USB Type-A (9VJ40AA)

Warranty : 3 Year

5.270.000 ₫

HP E24u G4 24-inch FHD Monitor/ FHD/ IPS/ HDMI/ 2 DP (1 in - 1 out)/ USB Type-C (189T0AA)

HP E24u G4 24-inch FHD Monitor/ FHD/ IPS/ HDMI/ 2 DP (1 in - 1 out)/ USB Type-C (189T0AA)

Warranty : 3 Year

6.050.000 ₫

HP E27 G4 27-inch FHD Monitor/ IPS/ VGA/ HDMI/ DP/ USB Type-A(9VG71AA)

HP E27 G4 27-inch FHD Monitor/ IPS/ VGA/ HDMI/ DP/ USB Type-A(9VG71AA)

Warranty : 3 Year

5.500.000 ₫

HP E24t G4 23-inch FHD Touch Monitor/ IPS/ VGA HDMI/ DP/ USB Type-A (9VH85AA)

HP E24t G4 23-inch FHD Touch Monitor/ IPS/ VGA HDMI/ DP/ USB Type-A (9VH85AA)

Warranty : 3 Year

6.550.000 ₫

HP E24d G4 23.8-inch FHD Docking Monitor/ FHD/ IPS/ HDMI/ 2 DP (1 in - 1 out)/ 2 USB Type-C (1 port upstream 100 W)/ 1 RJ-45 (Network)/ IR Webcam (6PA50AA)

HP E24d G4 23.8-inch FHD Docking Monitor/ FHD/ IPS/ HDMI/ 2 DP (1 in - 1 out)/ 2 USB Type-C (1 port upstream 100 W)/ 1 RJ-45 (Network)/ IR Webcam (6PA50AA)

Warranty : 3 Year

9.050.000 ₫