Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

3.750.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00063)

ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00063)

3.700.000 ₫

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

5.300.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00038)

ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00038)

4.400.000 ₫

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

4.500.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00039)

ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00039)

7.500.000 ₫