Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

WD Gold Enterprise

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Gold Enterprise 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD1005FBYZ)

WD Gold Enterprise 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD1005FBYZ)

Warranty : 5 Year

2.200.000 ₫

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

Warranty : 5 Year

2.850.000 ₫

WD Gold Enterprise 4TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD4003FRYZ)

WD Gold Enterprise 4TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD4003FRYZ)

Warranty : 5 Year

4.490.000 ₫

WD Gold Enterprise 6TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD6003FRYZ)

WD Gold Enterprise 6TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD6003FRYZ)

Warranty : 5 Year

6.500.000 ₫

WD Gold Enterprise 8TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD8004FRYZ)

WD Gold Enterprise 8TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD8004FRYZ)

Warranty : 5 Year

7.900.000 ₫

WD Gold Enterprise 10TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD102KRYZ)

WD Gold Enterprise 10TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD102KRYZ)

Warranty : 5 Year

7.900.000 ₫