WD Gold Enterprise

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Gold Enterprise 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD1005FBYZ)

WD Gold Enterprise 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD1005FBYZ)

Warranty : 5 Year

2.200.000 ₫

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

Warranty : 5 Year

2.850.000 ₫

WD Gold Enterprise 4TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD4003FRYZ)

WD Gold Enterprise 4TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD4003FRYZ)

Warranty : 5 Year

4.490.000 ₫

WD Gold Enterprise 6TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD6003FRYZ)

WD Gold Enterprise 6TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD6003FRYZ)

Warranty : 5 Year

6.500.000 ₫

WD Gold Enterprise 8TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD8004FRYZ)

WD Gold Enterprise 8TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD8004FRYZ)

Warranty : 5 Year

7.900.000 ₫

WD Gold Enterprise 10TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD102KRYZ)

WD Gold Enterprise 10TB Class SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD102KRYZ)

Warranty : 5 Year

7.900.000 ₫