Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

APC (UPS)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
UPS

APC Easy Rack PDU, Basic, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8 x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet (EPDU1016B)

APC Easy Rack PDU, Basic, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8 x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet (EPDU1016B)

$53.82

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT2200RMXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit
(SRT2200RMXLI)

$1,429.49

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT2200XLI)

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT2200XLI)

$1,104.41

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT3000RMXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT3000RMXLI)

$1,950.48

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT3000XLI)

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT3000XLI)

$1,494.08

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT5KRMXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT5KRMXLI)

$2,850.38