Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack

21.450.000 ₫

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2019 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

2.650.000 ₫

Windows Server 2019 Client Access License - 1 User CAL

Windows Server 2019 Client Access License - 1 User CAL

930.000 ₫

Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

22.575.000 ₫

Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack

Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack

Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý

2.835.000 ₫

Windows Server 2022 - 1 User CAL

Windows Server 2022 - 1 User CAL

1.030.000 ₫