Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

OfficeConnect 1820

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1820-8G Switch (J9979A)

HP 1820-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$107.21

HP 1820-24G Switch (J9980A)

HP 1820-24G Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 2 SFP Slot

$244.99

HP 1820-48G Switch (J9981A)

HP 1820-48G Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 4 SFP Slot

$510.23

HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch (J9982A)

HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$214.42

HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch (J9983A)

HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 2 SFP Slot

$374.17

HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch (J9984A)

HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 4 SFP Slot

$843.92