UDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

$137.78

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

$256.19

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862974-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862974-B21)

$137.35

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862976-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862976-B21)

$208.83

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

$73.20

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

$139.94 $105.49