Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

UDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43016-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43016-B21)

$105.49

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43019-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43019-B21)

$204.52

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43022-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43022-B21)

$404.74

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

$96.88

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

$170.08

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862974-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862974-B21)

$94.73