Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

UDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Memory

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43016-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43016-B21)

2.450.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43019-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43019-B21)

4.750.000 ₫

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43022-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit (P43022-B21)

9.400.000 ₫

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879505-B21)

2.250.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit (879507-B21)

4.200.000 ₫

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862974-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit (862974-B21)

2.200.000 ₫