FUJITSU Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cooler Kit for 2nd CPU (S26361-F4051-L841)

Cooler Kit for 2nd CPU of RX2540 M4/M5. CPUs up to 160W TDP are supported

4.500.000 ₫

Fujitsu Upgrade kit from 8x to 24x 2.5" (S26361-F2495-L424)

Fujitsu Upgrade kit from 8x to 24x 2.5" (S26361-F2495-L424)

19.300.000 ₫