W-2200 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-2223 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon Processor W-2223 4C(3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W) DDR4-2666)

6.450.000 ₫

Intel Xeon W-2225 Processor 8.25M Cache, 4.10 GHz

Intel Xeon Processor W-2225 4C(4.1GHz 4.6GHz Turbo HT 8.25MB (105W) DDR4-2933)

13.950.000 ₫

Intel Xeon W-2235 Processor 8.25M Cache, 3.80 GHz

Intel Xeon Processor W-2235 (6C, 3.8GHz 4.6GHz Turbo HT 8.25MB (130W)) DDR4-2933

13.800.000 ₫

Intel Xeon W-2245 Processor 16.5M Cache, 3.90 GHz

Intel Xeon Processor W-2245 8C(3.9GHz 4.7GHz Turbo HT 16.5MB, (155W) DDR4-2933)

17.500.000 ₫

Intel Xeon W-2255 Processor 19.25M Cache, 3.70 GHz

Intel Xeon Processor W-2255 (10C, 3.7GHz 4.7GHz Turbo HT 19.25MB (165W)) DDR4-2933

21.500.000 ₫

Intel Xeon W-2265 Processor 19.25M Cache, 3.50 GHz

Intel Xeon Processor W-2265 (12C, 3.5GHz 4.8GHz Turbo HT 19.25MB (165W)) DDR4-2933

23.883.000 ₫