PERC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, No Cache

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, No Cache 

3.250.000 ₫

PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

7.425.000 ₫

PERC H730 Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

PERC H730 Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

4.500.000 ₫ 2.800.000 ₫

PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

7.625.000 ₫

PERC H730P Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

PERC H730P Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

7.650.000 ₫

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCIe 3.1 2x4 Internal, 8GB NV Cache

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCIe 3.1 2x4 Internal, 8GB NV Cache

15.900.000 ₫