Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

W-2100 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel Xeon W-2102 2.9GHz, 4C, 8.25M Cache, No Turbo, No HT, (120W) DDR4-2400

Gọi để biết giá

Intel Xeon W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

7.950.000 ₫

Intel Xeon W-2145 (3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11MB Cache, HT, (140W)) DDR4-2666

Intel Xeon W-2145 (3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11MB Cache, HT, (140W)) DDR4-2666

27.500.000 ₫ 22.800.000 ₫

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

6.400.000 ₫ 4.980.000 ₫

Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

11.233.000 ₫

Intel® Xeon® W-2133 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® W-2133 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

15.610.000 ₫