Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Performance SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Black SSD 500GB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS500G1X0E)

WD Black SSD 500GB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS500G1X0E)

$139.94

WD Black SSD 1TB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s / Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS100T1X0E)

WD Black SSD 1TB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s / Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS100T1X0E)

$247.58 $214.42

WD Black SSD 250GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3100MB/s - Write up to 1600MB/s - Up to 220K/180K IOPS (WDS250G3X0C)

WD Black SSD 250GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3100MB/s - Write up to 1600MB/s - Up to 220K/180K IOPS (WDS250G3X0C)

$58.13

WD Black SSD 500GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 2600MB/s - Up to 420K/380K IOPS (WDS500G3X0C)

WD Black SSD 500GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 2600MB/s - Up to 420K/380K IOPS (WDS500G3X0C)

$95.59

WD Black SSD 1TB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 3000MB/s - Up to 515K/560K IOPS (WDS100T3X0C)

WD Black SSD 1TB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 3000MB/s - Up to 515K/560K IOPS (WDS100T3X0C)

$208.83