Performance SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Black SSD 500GB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS500G1X0E)

WD Black SSD 500GB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS500G1X0E)

3.250.000 ₫

WD Black SSD 1TB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s / Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS100T1X0E)

WD Black SSD 1TB SN850 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4, 8 Gb/s / Read up to 7000MB/s - Write up to 5300MB/s - Up to1000k /720K IOPS (WDS100T1X0E)

5.750.000 ₫ 4.980.000 ₫

WD Black SSD 250GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3100MB/s - Write up to 1600MB/s - Up to 220K/180K IOPS (WDS250G3X0C)

WD Black SSD 250GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3100MB/s - Write up to 1600MB/s - Up to 220K/180K IOPS (WDS250G3X0C)

1.350.000 ₫

WD Black SSD 500GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 2600MB/s - Up to 420K/380K IOPS (WDS500G3X0C)

WD Black SSD 500GB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 2600MB/s - Up to 420K/380K IOPS (WDS500G3X0C)

2.220.000 ₫

WD Black SSD 1TB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 3000MB/s - Up to 515K/560K IOPS (WDS100T3X0C)

WD Black SSD 1TB SN750 NVMe M.2-2280 PCIe Gen3x4, 8 Gb/s Read up to 3470MB/s - Write up to 3000MB/s - Up to 515K/560K IOPS (WDS100T3X0C)

4.850.000 ₫