RAM Modules & Rail Kits

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Synology RAM DDR4 ECC SO-DIMM 4GB (D4ES01-4G)

Synology RAM DDR4 ECC SO-DIMM 4GB (D4ES01-4G)

2.050.000 ₫

Synology RAM DDR4 ECC SO-DIMM 8GB (D4ES01-8G)

Synology RAM DDR4 ECC SO-DIMM 8GB (D4ES01-8G)

4.450.000 ₫

Synology RAM DDR4-2666 ECC SO-DIMM 16GB (D4ECSO-2666-16G)

Synology RAM DDR4-2666 ECC SO-DIMM 16GB (D4ECSO-2666-16G)

8.800.000 ₫

Synology RAM DDR4-2666 ECC UDIMM 16GB (D4EC-2666-16G)

Synology RAM DDR4-2666 ECC UDIMM 16GB (D4EC-2666-16G)

9.250.000 ₫

Synology Dual-slot M.2 SSD adapter card for cache acceleration M2D20

Synology Dual-slot M.2 SSD adapter card for cache acceleration M2D20

4.450.000 ₫

Synology Rail Kit RKS1317

Synology Rail Kit RKS1317

2.450.000 ₫