Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Processor E7 v4 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz

$1,263.81

Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

$1,552.12

Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

$2,242.41

Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4 40M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4 40M Cache, 2.10 GHz

$3,102.26

Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4 45M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4 45M Cache, 2.20 GHz

$4,196.34

Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4 45M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4 45M Cache, 2.40 GHz

$4,784.84